Qui som?

La Crida Comunista és una plataforma d’unificació comunista, un moviment de confluència que pretén agrupar i organitzar els i les militants comunistes d’arreu el país i de procedències diverses a través del debat i l’acció, amb l’objectiu últim de constituir el Partit proletari català entre totes, un Partit capaç de garantir la influència de la proposta emancipadora dins de la classe obrera i convertir-la en classe dirigent.

Sabem que la formació d’aquest partit exigeix una implantació, elaboració política i capacitat de direcció de la lluita de classes en tot el país que per ara nosaltres no tenim. No preveiem que aquest partit hagi de crear-se a partir del nostre únic desenvolupament, sinó des del creixement i la cooperació de diferents nuclis i organitzacions comunistes que avui encara tenen un abast limitat.

Perquè el partit proletari català sigui un fet, és imprescindible comptar amb un nombre important de militants, sortits de la lluita obrera i popular, amb un coneixement sòlid del socialisme científic. Per contribuir-hi, volem posar en marxa diversos mitjans per a l’estudi i difusió del marxisme-leninisme i la reivindicació de la memòria-històrica revolucionària, que sumarem a altres mitjans i iniciatives ja existents.

Per a aprofundir, podeu llegir la nostra proposta de documents constituents.

.